Regulamin cukierni internetowej Kup Ciacho

Regulamin Cukierni Internetowej  Kup Ciacho określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży towarów za pośrednictwem Cukierni Internetowej Kup Ciacho. Złożenie przez Klienta zamówienia na określony towar oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.


 • Sklep Internetowy Kup Ciacho.pl  prowadzony jest przez "Kup Ciacho" - Witold Świercz  mieszczący się w Łodzi przy ul. Gorkiego 24 m 8, NIP 728-154-21-26.  Sklep jest dostępny pod adresem internetowym: www.kupciacho.pl
 • Ceny wszystkich towarów prezentowanych w Sklepie są cenami brutto (wraz z podatkiem VAT) wyrażonymi w złotych polskich.

 • Na życzenie klienta do każdego zamówienia może zostać dołączona faktura VAT. (należy zgłosić w momencie składania zamówienia)

 • Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie  oraz przesłanie przez Klienta formularza zamówienia udostępnionego podczas procedury zamawiania towarów.

 • Każde zamówienie przesłane do Sklepu Internetowego Kup Ciacho.pl  jest potwierdzane telefonicznie lub drogą e-mailową przez przedstawiciela sklepu. W przypadku braku takiego potwierdzenia prosimy o kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta:503 507 843.

 • Brak potwierdzenia zamówienia przez klienta w ciągu 2 dni roboczych od kontaktu z cukiernią internetową powoduje odstąpienie od realizacji.

 •  Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji, w przypadku zamieszczenia na formularzu zamówienia niekompletnych danych.

 •  Zamówienia można składać każdego dnia bez względu na porę. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16:00, w soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane w godzinach rannych następnego dnia roboczego.

 • Czas oczekiwania na zamówienie: Przy każdym produkcie podana jest informacja dotycząca minimalnego czasu realizacji zamówienia.  Czas ten jest liczony od momentu potwierdzenia przez Państwa  zamówienia. W formularzu zamówienia należy podać datę realizacji.

 • Wypełnienie i przesłanie przez Klienta formularza zamówienia stanowi złożenie cukierni internetowej Kup Ciacho  oferty zakupu w rozumieniu kodeksu cywilnego.

 • Informacje o towarach zamieszczone na stronie cukierni internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

 • Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy oraz metody płatności, zgodnie ze wskazaniami dokonanymi w formularzu zamówienia.

 • Dostawa  tortów, ciast i ciasteczek deserowych   możliwa  jest tylko na terenie Łodzi i okolic:  Aleksandrów Łódzki, Grotniki, Konstantynów Łódzki,  Rosanów, Sokolniki, Zgierz. Inne produkty mogą być dostarczane za pomocą Poczty Polskiej na obszarze całegoo kraju. 

 • Do  zamówienia doliczane są koszty dostawy. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób. Koszty przesyłki zależą od wartościzamówienia
    • * do 300 zł - koszt dostawy 30zł
     * od 301 zł - koszt dostawy 0zł 
 •    
 • Odbiór osobisty towaru jest bezpłatny. Odbiór towaru odbywa się w wybranej przez klienta cukierni, określonej w zamówieniu. 
   •  * Cukiernia Kup Ciacho.pl na terenie hipermarketu Carrefour w Łodzi przy ul. Szparagowej 7. 
     * Cukiernia Szarlotkaw Zgierzu przy ul. Witkacego 1 pawilon 1 
     * Cukiernia Szarlotka na terenie marketu TESCO w Zgierzu przy ul. Długiej 44/46.

 • Cukiernia internetowa Kup Ciacho nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od siebie. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia cukiernia niezwłocznie poinformuje o tym Klienta.

 • Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" klient może zrezygnować z zakupionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Ze względu na krótki termin przydatności do spożycia ciast i tortów wyroby te są wyłączone z tej możliwości.

 • Zamówione towary są dostarczane pod adres wskazany na formularzu zamówienia.

 • Po dostarczeniu przesyłki produkty należy przechowywać w warunkach chłodniczych. Sugerowany czas przydatności do spożycia to 48h. Dotyczy tortów, ciast i ciasteczek deserowych.

 • Reklamacje produktów przyjmowane są  w cukierni „Szarlotka” w Zgierzu przy ul. Witkacego 1 pawilon 1 oraz w cukierni Kup Ciacho przy ul. Szparagowej 7  w Łodzi na podstawie dowodu zakupu i po dostarczeniu reklamowanego towaru. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od daty ich wpłynięcia.

 • Cukiernia internetowa Kup Ciacho zastrzega sobie prawo zmiany zasad sprzedaży określonych w niniejszym Regulaminie.

 • W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.